Når du skal montere takshingel, enten på et nytt tak eller som omtekking, er det viktig å ha riktige materialer og verktøy.

Men aller først, her er et par ting som er verdt å vite før du setter i gang med å legge takshingel: 

  • Ved montering av ny takshingel på gammel shingel må minimum takfall være 19°. Husk å blande plater fra tre til fire pakker kontinuerlig under montering slik at du unngår fargeavvik.
  • Klebefolien på takfot- og møneplater skal alltid rives av. På shingelplater med folieavrivning er det den folien som dekker shingeltungene, som skal rives av.
  • Monter aldri shingel under nedbør, ettersom du da risikerer dårlig nedklebing.
  • Shingel skal alltid monteres på såkalte “kalde” tak, det vil si tak som har så god utlufting og isolasjon at varmegjennomgang fra innsiden med snøsmelting og vannoppdemning unngås. 

Fem viktige regler om hvor jeg kan legge takshingel

Mataki Takshingel med eller uten folieavrivning kan benyttes for legging på nye tak og omtekking av gamle tak med takvinkel fra 15 grader.

Generelt anbefales det alltid å legge asfalt underlagsbelegg før du legger takshingelen på taket. Spesielt gjelder dette for værutsatte områder der sterk vind kan presse vannet nedenfra og under takshingelen.

Underlagsbelegget vil også bidra til å hindre inntrenging av nedbør i form av vann, snø og is i konstruksjonen og i isolasjonen. Dette forhindrer fukt- og råteskader. Men hvis forutsetningene er til stede og takfallet er mer enn 19 grader, kan du legge takshingel rett på taktro eller på gammel shingel.

  1. Takshingel kan legges på nye tak eller på gamle papptak med + 15° fall.
  2. Dersom husets takfall er mellom 15 og 18° skal det alltid benyttes asfalt underlagsbelegg under takshingelen.
  3. Takshingel kan legges på gammelt shingeltak med + 19° fall.
  4. I værharde strøk skal det alltid benyttes asfalt underlagsbelegg under takshingelen – uansett takvinkel.
  5. Shingel skal alltid monteres på såkalte “kalde” tak, det vil si tak som har så god utlufting og isolasjon at varmegjennomgang fra innsiden med snøsmelting og vannoppdemning unngås. 

En siste regel som er viktig for å oppnå et optimalt resultat, er at du aldri monterer takshingel når det regner. Les mer om Mataki her.